Expanding and Factoring Algebraic Expressions A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Expanding and Factoring Algebraic Expressions
Popis • Use the distributive and commutative properties to make an equivalent expression. • Use a common factor to write an algebraic expression in factored form.
Predmet Matematika
Úroveň ZŠ druhý stupeň
Typ Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová distribution, expressions, factoring
Simulácia Model plochy: Algebra (HTML5)


Autor(i) Amanda McGarry
Škola / Organizácia PhET
Dátum odoslania 10.9.2018
Dátum aktualizácie 10.9.2018