PhET Student Interactive Introduction on Capacitance & Dielectric Constants


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov PhET Student Interactive Introduction on Capacitance & Dielectric Constants
Popis In this lab students will explore the effect of space and dielectric materials inserted between the conductors of the capacitor in a circuit. They will discover the relationship between capacitance, plate area and separation. Students will able to visualize how a dielectric changes the amount of charge a capacitor can hold.
Predmet Fyzika, Matematika
Úroveň Stredná škola
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Sprievodné aktivity
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Yes
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová capacitance, charge, dielectric, dielectric constant, electric field, plate area
Simulácia Kondenzátor


Autor(i) Megan Stadt
Škola / Organizácia Okemos High
Dátum odoslania 25.7.2018
Dátum aktualizácie 25.7.2018