Exploring Pressure


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Exploring Pressure
Popis Students determine the pressure at different depths of a fluid and the pressure at the same depth of different fluids. They graph each relationship,create a linear trend-line, and interpret the meaning of each component of the trend-line.
Predmet Fyzika, Matematika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Yes
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová density, fluids, pressure
Simulácia Tlak v kvapaline (HTML5)


Autor(i) Bruce Palmquist
Kontaktný email palmquis@cwu.edu
Škola / Organizácia Central Washington University
Dátum odoslania 13.2.2018
Dátum aktualizácie 13.2.2018