Friction and Motion


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Friction and Motion
Popis This lesson teaches about friction and how it affects the motion of objects. It also shows how the weight of an object and different surfaces also affect the amount of friction, using vocabulary like applied force, friction force, and sum of forces.
Predmet Fyzika, Matematika
Úroveň K-5
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Friction, Friction and Motion, applied force, friction force
Simulácia Sila a pohyb: Základný kurz, Trenie


Autor(i) Amanda Turkel
Škola / Organizácia Hunter College
Dátum odoslania 27.3.2017
Dátum aktualizácie 27.3.2017