High School Chemistry 1 level Balancing Equations


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov High School Chemistry 1 level Balancing Equations
Popis A chemistry 1 high school level worksheet/virtual lab. Includes critical thinking questions, student designing activities, and an easy to grade summative assessment.
Predmet Chémia
Úroveň Stredná škola
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová balancing, graph, products, reactants
Simulácia Chemická rovnováha (HTML5)


Autor(i) laura peck
Škola / Organizácia metro nashville public schools
Dátum odoslania 18.11.2015
Dátum aktualizácie 18.11.2015