Exploring Equivalence with Rational Numbers: Part 1 Fractions less than or equal to 1 A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Exploring Equivalence with Rational Numbers: Part 1 Fractions less than or equal to 1
Popis This activity helps students use ideas of fraction equivalence and ordering to 1) Explain equivalence of fractions using drawings and models 2) Use the principle of fraction equivalence to recognize and generate equivalent fractions and 3) Develop strategies for determining which representations of fractions are equivalent.
Predmet Matematika
Úroveň K-5, ZŠ druhý stupeň
Typ Laboratórne cvičenie, Okamžitá diskusia, Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová equivalence, fraction, improper, matcher, rational
Simulácia Porovnanie zlomkov (HTML5), Zlomky - hra


Autor(i) Michael Matassa
Kontaktný email michael.matassa@bvsd.org
Škola / Organizácia Manhattan Middle School
Dátum odoslania 25.9.2015
Dátum aktualizácie 25.9.2015