Slope-Intercept Lesson and Activity Sheet A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip

Please DO NOT request edit access to the Google activity.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Názov Slope-Intercept Lesson and Activity Sheet
Popis
Predmet Matematika
Úroveň Stredná škola, ZŠ druhý stupeň
Typ Remote Learning, Sprievodné aktivity
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Algebra, Linear Equation, Lines, Pre-Algebra, Slope, Slope-Intercept Form
Simulácia Grafy lineárnej funkcie (HTML5), Grafy lineárnej funkcie, Smernica-Priesečník grafu (HTML5)


Autor(i) Amanda McGarry
Škola / Organizácia PhET
Dátum odoslania 12.9.2014
Dátum aktualizácie 27.4.2020