The Photoelectric Effect


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov The Photoelectric Effect
Popis
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Yes
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová photoelectric effect
Simulácia Fotoelektrický jav


Autor(i) Kristy Bibbey
Kontaktný email kbibbey@psdschools.org
Škola / Organizácia Poudre High School
Dátum odoslania 6.4.2014
Dátum aktualizácie 6.4.2014