Light Behaves Like a Wave (sometimes...) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Light Behaves Like a Wave (sometimes...)
Popis Activity that serves as both an opportunity to review wave phenomenon, and discover the wavelike properties of light.
Predmet Fyzika, Veda o Zemi
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Light, diffraction, interference, optics, waves
Simulácia Interferencia vlnenia


Autor(i) Nathan Quarderer
Škola / Organizácia Northeast Iowa Community College
Dátum odoslania 20.11.2013
Dátum aktualizácie 2.12.2013