Structure of the Atom A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Structure of the Atom
Popis This lesson is to introduce the vocabulary of proton, neutron, electron, nucleus and neutral atom through discovery. It is also an anchor activity for the entire unit on atomic theory.
Predmet Chémia, Fyzika
Úroveň ZŠ druhý stupeň
Typ Laboratórne cvičenie
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová parts of the atom, using the periodic table to name atoms
Simulácia Stavba atómu


Autor(i) Jackie Esler
Škola / Organizácia Boulder Valley School District
Dátum odoslania 6.7.2011
Dátum aktualizácie 20.4.2015