Radioactive Dating Game

Radioactive Dating Game තිර රූපයක්
Browser-Compatible Version
 • විකීරනමිතික කාල නිර්ණය
 • කාබන් කාල නිර්ණය
 • අර්ධ ජීව කාලය
Java via CheerpJ: We've partnered with Leaning Technologies to allow our Java sims to run in a browser.
This sim is not compatible with iPads.
Java Version: Supports offline use and offers improved performance.

අන්තර්ගතය

 • විකීරනමිතික කාල නිර්ණය
 • කාබන් කාල නිර්ණය
 • අර්ධ ජීව කාලය
 • විකිරණශීලීතාවය

විස්තර

Learn about different types of radiometric dating, such as carbon dating. Understand how decay and half life work to enable radiometric dating. Play a game that tests your ability to match the percentage of the dating element that remains to the age of the object.

ආදර්ශ ඉගෙනුම් ඉලක්ක

 • Explain the concept of half-life, including the random nature of it, in terms of single particles and larger samples.
 • Describe the processes of decay, including how elements change and emit energy and/or particles
 • Explain how radiometric dating works and why different elements are used for dating different objects.
 • Identify that 1/2-life is the time for 1/2 of a radioactive substance to decay.
අනුවාදය 3.27

ගුරුවරුන්ට ඉඟි

ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයෙහි (pdf) PhET කණ්ඩායම විසින් නිර්මාණය කරන ලද ඉඟි අඩංගු වේ. ( පීඩීඑෆ් ).

ගුරුවරුන් ඉදිරිපත් කල ක්‍රියාකාරකම්

Using PhET in High School Chemistry- all my activities in pdf රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein HS
UG-Intro
HW
Demo
Lab
Chemistry
Radioactive Dating Game inquiry රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein HS
UG-Intro
HW
Lab
Physics
Biology
Earth Science
Mathematics
Chemistry
Alignment of PhET sims with NGSS මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein updated by Diana López HS
MS
Other Earth Science
Biology
Physics
Chemistry
How do PhET simulations fit in my middle school program? මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Sarah Borenstein MS Other Biology
Chemistry
Earth Science
Physics
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Julia Chamberlain HS
UG-Intro
Other Chemistry
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López MS
HS
Other Physics
Mathematics
Biology
Chemistry
Laboratori de Datació Radioactiva Raquel Arévalo HS Demo
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer HS
MS
Other Chemistry
Physics
Biology
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani HS Other Physics
Radioactive Speed Dating Dean Baird, Paul G. Hewitt HS
MS
Lab Physics
Earth Science
Radioactive Dating Game Kevin Fairchild HS
MS
Lab Earth Science
Radio active Dating Game for Earth science Heather Cox HS Lab Earth Science
Radioactive Dating Game Paul Burgmayer HS Lab Physics
Chemistry
Half Life Walter Watts HS
MS
Other
Lab
Radioactive Dating Game Glenn Reagan HS Lab
ma quanto è antico quest'osso? Giovanna Mendella HS Other Earth Science
방사성 연대 측정게임 사용지침서 이화국(Wha Kuk Lee) HS
UG-Intro
Demo
Lab
Other
Earth Science
Physics
Chemistry
Radioatividade: Acidente com Césio 137 em Goiânia Jorge Ricardo Almeida de Souza Filho e Ana Karine Portela Vasconcelos HS Discuss
Demo
Guided
Chemistry
Radioatividade e suas aplicações Ricardo Candeiro MS
HS
HW
Guided
Chemistry
Physics
Earth Science
Other
Laboratorio de datación radiactiva Elizabeth Villanueva MS
HS
Lab Physics

භාෂාව Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Radioactive Dating Game
Basque All Euskara Download Run now Erradioaktibitate bidezko datazio-jokoa
Chinese (China) All 中文 (中国) Download Run now 放射线定年游戏
Chinese (Taiwan) All 中文 (台灣) Download Run now Radioactive Dating Game 放射線定年遊戲
Croatian All hrvatski Download Run now Radioactive Dating Game
Dutch All Nederlands Download Run now Radioactief bepalen van de ouderdom
Estonian All Eesti Download Run now Radioaktiivne dateerimismäng
Finnish All suomi Download Run now Radioajoituspeli
French All français Download Run now Jeu de datation par la radioactivité
Gallegan All Gallegan Download Run now Xogo de Datación Radiactiva
Georgian All ქართული Download Run now რადიოლოგიური დათარიღება (იზოტოპური გეოქრონოლოგია)
Haitian All Haitian Download Run now Jwèt dat Radyoaktiv
Hebrew All עברית Download Run now משחק תארוך רדיואקטיבי
Hungarian All magyar Download Run now Radiometrikus kormeghatározás
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Penentuan Umur Radiaktif
Italian All italiano Download Run now Il gioco della Datazione radiometrica
Japanese All 日本語 Download Run now 放射線年代測定ゲーム
Kannada All Kannada Download Run now ವಿಕಿರಣ ಚಟುವಟಿಕೆ
Kazakh All Kazakh Download Run now Радиоактивті Уақытты Ойын
Korean All 한국어 Download Run now 방사성 연대측정 게임
Lao All Lao Download Run now ເກມການຫາອາຍຸໂດຍໃຊ້ກຳມັນຕະພາບລັງສີ
Macedonian All македонски Download Run now Датирање со помош на радиоактивност-игра
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Цацраг идэвхт хугацаат Тоглоом
Norwegian Bokmål All Norsk bokmål Download Run now Spill om radioaktiv datering
Norwegian Nynorsk All Norwegian Nynorsk Download Run now Spel om radioaktiv tidfesting
Persian All فارسی Download Run now بازى زمان پرتوزا
Polish All polski Download Run now Datowanie Gra
Portuguese All português Download Run now Radioactive Dating Game
Portuguese (Brazil) All português (Brasil) Download Run now Jogo da Datação Radiativa
Pushto All Pushto Download Run now د راډیو اکټیف عمر لوبه
Romanian All română Download Run now Joc de datare radioactivă
Russian All русский Download Run now Радиометрическое датирование
Serbian All Српски Download Run now ДАТИРАЊЕ ПОМОЋУ РАДИОАКТИВНОСТИ - ИГРА
Slovak All Slovenčina Download Run now Datovanie rádioaktívnou metódou
Slovenian All Slovenščina Download Run now Radioaktivna igra zmenkov
Swedish All svenska Download Run now Radioaktivt dateringsspel
Tamil All Tamil Download Run now கதிரியக்க கால அளவீடு விளையாட்டு
Thai All ไทย Download Run now เกมหาอายุโดยใช้กัมมันตภาพรังสี
Turkish All Türkçe Download Run now Radyoaktif Yaş Tayini
Turkmen All Turkmen Download Run now Radioaktiw usul bilen ýaş kesgitleme oýuny
Ukrainian All українська Download Run now Гра з радіоактивного датування ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Game định thời bằng phương pháp phóng xạ
අමහරික් All Amharic Download Run now ራዲዮአክቲቭ የዕለቱ መቁጥዕሪያ
අරාබි All العربية Download Run now لعبة التاريخ الاشعاعي
අරාබි (සෞදිඅරාබි) All العربية (السعودية) Download Run now لعبة التاريخ الاشعاعي
ඉංග්‍රීසි All English Download Run now Radioactive Dating Game
කැටලන් All català Download Run now Joc de la Datació Radioactiva
ග්‍රීක් All Ελληνικά Download Run now Παιχνίδι ραδιοχρονολόγησης
චෙක් All čeština Download Run now Radioaktivní datování hry
ජර්මන් All Deutsch Download Run now Radiometrische Datierung
ඩැනිෂ් All Dansk Download Run now Aldersbestemmelse og radioaktivitet
බල්ගේරියානු All български Download Run now Игра за определяне на възрастта по радиоактивен метод
බෙලරුසියන් All беларускі Download Run now Радыёізатопнае даціраванне
බොස්නියානු All Bosanski Download Run now DATIRANJE POMOĆU RADIOAKTIVNOSTI - IGRA
ස්පැනිෂ් All español Download Run now Juego de Datación Radioactiva
ස්පැනිෂ්(පේරු) All español (Perú) Download Run now Juego de Datación Radiactiva
ස්පැනිෂ්(මෙක්සිකෝ) All español (México) Download Run now Juego de Datación Radioactiva ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Latest version of Java
OS X 10.9.5 or later
Latest version of Java
Latest version of Java

නිර්මාණ කණ්ඩායම තෙවන පාර්ශවීය පුස්තකාල අපගේ ස්තුතිය
 • Wendy Adams
 • John Blanco (developer)
 • Kathy Perkins
 • Noah Podolefsky
 • Carl Wieman
 • Interviewer: Noah Podolefsky
 • Piccolo