Masses and Springs: Basics

මෙම අනුහුරුකරණ සිංහල භාෂාවට පරිවර්තනය කර නැත. එසේ වුවද ඔබට ඉංග්‍රීසි අනුවාදයට පහතින් ප්‍රවේශ විය හැකිය

Masses and Springs: Basics තිර රූපයක් බාගත කරන්න ඔබ්බනවා
 • මිනුම
 • ආවර්තිත චලිතය
 • හූක්ගේ'නියමය

අන්තර්ගතය

 • මිනුම
 • ආවර්තිත චලිතය
 • හූක්ගේ'නියමය

විස්තර

Hang masses from springs and discover how they stretch and oscillate. Compare two mass-spring systems, and experiment with spring constant. Transport the lab to different planets, slow down time, and observe the velocity and acceleration throughout the oscillation.

ආදර්ශ ඉගෙනුම් ඉලක්ක

 • Describe the natural length and equilibrium position in your own words.
 • Find the relationship between the mass, spring strength (spring constant), and stretch (displacement).
 • Design an experiment to determine the mass of a mystery object
 • Develop a method to measure the period.
 • Determine the factors which affect the period of oscillation.
 • Compare the gravity on Planet X to known benchmarks.
 • Describe the relationship between the velocity and acceleration vectors, and their relationship to motion, at various points in the oscillation.
අනුවාදය 1.0.9

ගුරුවරුන්ට ඉඟි

ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයෙහි (pdf) PhET කණ්ඩායම විසින් නිර්මාණය කරන ලද ඉඟි අඩංගු වේ. ( පීඩීඑෆ් ).

ගුරුවරුන් ඉදිරිපත් කල ක්‍රියාකාරකම්

SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López MS
HS
Other Physics
Mathematics
Biology
Chemistry
PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López MS
K-5
HW
Discuss
Demo
Lab
Guided
Mathematics
Physics
Chemistry
Astronomy
Introduction to oscillations and SHM Claudia Monesi HS Guided Physics
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani HS Other Physics
Kovariationsvorstellung bei Funktionen in Zusammenhang mit Massen & Spiralfedern Frank Handsome MS Guided Mathematics
Physics
La misura della costante elastica Euro Sampaolesi HS Lab Physics
JUGANDO CON MUELLES Laureano Costarrosa HS Remote
Lab
Discuss
Guided
HW
Physics
LEY HOOKE Y MOVIMIENTO ARMÓNICO Pedro Salgado HS
UG-Intro
Lab
Guided
Remote
HW
Physics
Astronomy
Laboratorio Resortes José Darío Porto MS Lab Physics

භාෂාව Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Masat dhe Sustat: Bazat
Basque All Euskara Download Run now Masak eta malgukiak: oinarriak
Chinese (China) All 中文 (中国) Download Run now 质量与弹簧:基础
Chinese (Taiwan) All 中文 (台灣) Download Run now Masses and Springs: Basics_質量與彈簧:基礎
Croatian All hrvatski Download Run now Mase i opruge: Osnovno
Dutch All Nederlands Download Run now Massa’s en veren: eenvoudig
French All français Download Run now Masses et ressorts: Les bases
Gujarati All Gujarati Download Run now દળ અને સ્પ્રિંગ: બેઝિક -Pankajsid34
Hebrew All עברית Download Run now משקולות וקפיצים: בסיס
Hungarian All magyar Download Run now Rugólabor - alapok
Italian All italiano Download Run now Masse e molle: introduzione
Japanese All 日本語 Download Run now おもりとばね:ベーシック
Kazakh All Kazakh Download Run now Серіппелі маятник: Негіздері
Korean All 한국어 Download Run now 질량과 스프링: 기초
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Масс ба Пүрш: Үндсэн
Persian All فارسی Download Run now جرم ها و فنر ها: مقدمات
Polish All polski Download Run now Ciężarki na sprężynach: podstawy
Portuguese (Brazil) All português (Brasil) Download Run now Massas e Molas: Básico ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
Russian All русский Download Run now Пружинный маятник: Основы
Serbian All Српски Download Run now Масе и опруге: Основе
Slovak All Slovenčina Download Run now Pružinový oscilátor: Základy
Slovenian All Slovenščina Download Run now Uteži in vzmeti
Tamil All Tamil Download Run now திணிவும் சுருள்வில்களும்: அடிப்படைகள்
Telugu All Telugu Download Run now ద్రవ్యరాశులు, స్ప్రింగ్ లు: ప్రాథమికాంశాలు    అనువాదం: ఉడిత్యాల రమణ
Turkish All Türkçe Download Run now Kütleler ve Yaylar : Temel
Ukrainian All українська Download Run now Маси і пружини. Основи ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Con lắc lò xo: những điều cơ bản
අරාබි All العربية Download Run now الكتل و النوابض : أساسيات
අසර්බයිජානී All Azerbaijani Download Run now Yaylar və kütlələr
ග්‍රීක් All Ελληνικά Download Run now Βαρίδια και Ελατήρια: τα βασικά
ජර්මන් All Deutsch Download Run now Massen und Federn:
ඩැනිෂ් All Dansk Download Run now Vægte og fjedre: Basis
බොස්නියානු All Bosanski Download Run now Mase i opruge: Osnove
ස්පැනිෂ් All español Download Run now Masas y Resortes: Intro
ස්පැනිෂ්(පේරු) All español (Perú) Download Run now Masas y Resortes: Fundamentos.
ස්පැනිෂ්(මෙක්සිකෝ) All español (México) Download Run now Masas y Resortes: Intro

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

නිර්මාණ කණ්ඩායම තෙවන පාර්ශවීය පුස්තකාල අපගේ ස්තුතිය
 • Denzell Barnett (developer)
 • Amy Rouinfar (lead designer)
 • Mike Dubson (original designer)
 • Wendy Adams
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js
 • Next-Lab Project