විද්‍යුත් චුම්බක තරංග තුළ දී අණුවල හැසිරිම

 විද්‍යුත් චුම්බක තරංග තුළ දී අණුවල හැසිරිම තිර රූපයක් බාගත කරන්න ඔබ්බනවා
 • අණු
 • ෆෝටෝන
 • උරාගැනීම
Java Logo මුල් අනුහුරුකරණය හා පරිවර්තනය

අන්තර්ගතය

 • අණු
 • ෆෝටෝන
 • උරාගැනීම
 • ආලෝකය

විස්තර

Adjust light source slider and begin your observations of how different molecules react to different light sources. Note that the interactive elements in this sim have simple description that can be accessed using a screen reader.

ආදර්ශ ඉගෙනුම් ඉලක්ක

 • Explore how light interacts with molecules in our atmosphere
 • Identify that absorption of light depends on the molecule and the type of light
 • Relate the energy of the light to the resulting motion
 • Identify that energy increases from microwave to ultraviolet
 • Predict the motion of a molecule based on the type of light it absorbs
 • Identify how the structure of a molecule affects how it interacts with light
අනුවාදය 1.4.11

ගුරුවරුන්ට ඉඟි

ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයෙහි (pdf) PhET කණ්ඩායම විසින් නිර්මාණය කරන ලද ඉඟි අඩංගු වේ. ( පීඩීඑෆ් ).

වීඩියෝ ප්‍රාරම්භය

වීඩියෝ ප්‍රාරම්භය නැරඹීමට කරුණාකර පිවිසෙන්න

ගුරුවරුන් ඉදිරිපත් කල ක්‍රියාකාරකම්

Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López K-5
UG-Adv
MS
UG-Intro
HS
Grad
Discuss
HW
Physics
Mathematics
Astronomy
Chemistry
Molecules and Light - Guided Inquiry Activity රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. Alycia M. Palmer UG-Intro Guided Chemistry
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Julia Chamberlain UG-Intro
HS
Other Chemistry
Alignment of PhET sims with NGSS මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein HS Other Biology
Earth Science
Physics
Chemistry
How do PhET simulations fit in my middle school program? මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Sarah Borenstein MS Other Earth Science
Biology
Chemistry
Physics
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani HS Other Physics
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer HS
MS
Other Chemistry
Biology
Physics
PhET Greenhouse Effect Simulations Jack Ganse MS
HS
Discuss
Guided
Earth Science

භාෂාව බාගත කිරීමට හෝ ක්‍රියාත්මක කිරීමට Tips
Basque All Basque Download Run now Molekulak eta argia
Chinese (China) All 中文 (中国) Download Run now 分子与光
Chinese (Taiwan) All 中文 (台灣) Download Run now Molecules and Light_分子與光
Croatian All hrvatski Download Run now Molecules and Light
Dutch All Nederlands Download Run now Moleculen en licht
Estonian All Eesti Download Run now Molekulid ja valgus
Finnish All suomi Download Run now Molekyylit ja valo
French All français Download Run now Molécules et lumière
Gallegan All Gallegan Download Run now Moléculas e Luz
Georgian All ქართული Download Run now მოლეკულები და სინათლე
Hebrew All עברית Download Run now מולקולות ואור
Hindi All हिंदी Download Run now अणु और प्रकाश 
Hungarian All magyar Download Run now Molekulák és a fény
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Molekul dan Cahaya
Irish All Gaeilge Download Run now Móilíní agus Solas
Italian All italiano Download Run now Molecole e luce
Japanese All 日本語 Download Run now 分子と光
Kannada All Kannada Download Run now ಕಣಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳಕು
Kazakh All Kazakh Download Run now Молекулалар және сәуле түсіру
Khmer All Khmer Download Run now ម៉ូលេគុល និងពន្លឺ
Korean All 한국어 Download Run now 분자와 빛
Latvian All Latviešu Download Run now Molekulas un gaisma
Macedonian All македонски Download Run now Молекули и светлост
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Молекул ба Гэрэл 
Norwegian Bokmål All Norsk bokmål Download Run now Molekyler og lys
Norwegian Nynorsk All Norwegian Nynorsk Download Run now Molekyl og lys
Persian All فارسی Download Run now مولکول ها و نور
Polish All polski Download Run now Cząsteczki i promieniowanie elektromagnetyczne
Portuguese All português Download Run now Moléculas e Luz
Portuguese (Brazil) All português (Brasil) Download Run now Moléculas e Luz ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
Romanian All română Download Run now Moleculele și lumina
Russian All русский Download Run now Молекулы и свет
Serbian All Српски Download Run now Молекули и светлост
Slovak All Slovenčina Download Run now Molekuly a žiarenie
Swedish All svenska Download Run now Molekyler och ljus
Tamil All Tamil Download Run now மூலக்கூறுகளும் ஔியும்
Thai All ไทย Download Run now โมเลกุลและแสงขาว
Turkish All Türkçe Download Run now Moleküller ve Işık
Turkmen All Turkmen Download Run now Molekulalar we ýagtylyk
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Phân tử và ánh sáng
අරාබි All العربية Download Run now الجزيئات والضوء
ඉංග්‍රීසි All English Download Run now Molecules and Light
කැටලන් All català Download Run now Molècules i llum
ග්‍රීක් All Ελληνικά Download Run now Μόρια και Φως
චෙක් All čeština Download Run now Molekuly a světlo
ජර්මන් All Deutsch Download Run now Moleküle und Licht
ටිබෙට් All Tibetan Download Run now འདུས་རྡུལ་དང་འོད།
ඩැනිෂ් All Dansk Download Run now Molekyler og lys
බොස්නියානු All Bosanski Download Run now Molekule i svjetlost
ස්පැනිෂ් All español Download Run now Moléculas y luz ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
ස්පැනිෂ්(පේරු) All español (Perú) Download Run now Moléculas y Luz
ස්පැනිෂ්(මෙක්සිකෝ) All español (México) Download Run now Moléculas y luz

The new HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 11+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge and Internet Explorer 11, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.9.5+, Safari 9+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

නිර්මාණ කණ්ඩායම තෙවන පාර්ශවීය පුස්තකාල අපගේ ස්තුතිය
 • Amy Rouinfar (lead)
 • Jesse Greenberg (developer)
 • John Blanco (developer)
 • Sam Reid (developer)
 • Aaron Davis (developer)
 • Kelly Lancaster
 • Yuen-ying Carpenter
 • Patricia Loeblein
 • Emily B. Moore
 • Robert Parson
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • Alex Klinger (graphic arts)
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js