Buoyancy

මෙම අනුහුරුකරණ සිංහල භාෂාවට පරිවර්තනය කර නැත. එසේ වුවද ඔබට ඉංග්‍රීසි අනුවාදයට පහතින් ප්‍රවේශ විය හැකිය

Buoyancy තිර රූපයක් බාගත කරන්න ඔබ්බනවා

විස්තර

සියලුම වස්තු පාවෙන්නේ සහ සියලුම වස්තු ගිලෙන්නේ කුමන අවස්ථාවලදී විය හැකිද? උත්ප්ලාවකතාවය, අච්චු සමග ක්‍රියාකරන ආකාරය ඉගෙන ගන්න. ඊතල මගින් යෙදෙන බල පෙන්වා ඇති අතර, ඔබට අච්චු වල සහ ද්‍රව වල ලක්ෂණ වෙනස් කල හැකිය.

ආදර්ශ ඉගෙනුම් ඉලක්ක

 • වස්තු සහ ද්‍රව වල ඝණත්ව දීි ඇති විට, වස්තුවක් ද්‍රවයක් මත තැබූ විට ගිලේද, පාවේද යන්න පුරෝකථනය කරන්න.
 • ඝණ සහ ද්‍රව යන දෙකම සඳහා ඝණත්වය යන්නෙහි තේරුම යොදන්න.
 • වස්තුවක උත්ප්ලවකතා බලය, එමගින් විස්ථාපනය වන ද්‍රවයේ බරට ගලපන්න.
 • ද්‍රවයට සාපේක්ෂව වස්තුවේ ඝණත්වයට, උත්ප්ලවකතා බලය බලපාන්නේ කෙසේද යන්න පැහැදිළි කරන්න.
 • දන්නා ස්කන්ධ සහ පරිමා වලින් යුත්, පූර්ණ හෝ අර්ධ වශයෙන් ගිලෙන වස්තූන්ගේ බර පුරෝකථනය කරන්න.
 • පූර්ණ හෝ අර්ධ වශයෙන් ගිලෙන වස්තූන් මත ක්‍රියාකරන බල විස්තර කරන්න.
 • ජලයට වඩා ඝණත්වයෙන් වැඩි වස්තුවක්, ජලයට වඩා ඝණත්වයෙන් අඩු වස්තුවක් මත තැබීමෙන් පාව
 • පාවීමට සලස්වන අන්දම පැහැදිළි කරන්න.
අනුවාදය 1.05

ගුරුවරුන්ට ඉඟි

ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයෙහි (pdf) PhET කණ්ඩායම විසින් නිර්මාණය කරන ලද ඉඟි අඩංගු වේ. ( පීඩීඑෆ් ).

ගුරුවරුන් ඉදිරිපත් කල ක්‍රියාකාරකම්

Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein HS
UG-Intro
MC Physics
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein UG-Intro
HS
Lab
HW
Demo
Physics
Buoyancy: How Does Buoyant Force Act on Objects in a Fluid? රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein HS
UG-Intro
Lab Chemistry
Physics
Earth Science
Alignment of PhET sims with NGSS මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein updated by Diana López MS
HS
Other Physics
Biology
Earth Science
Chemistry
How do PhET simulations fit in my middle school program? මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Sarah Borenstein MS Other Physics
Biology
Chemistry
Earth Science
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López UG-Intro
HS
Other Mathematics
Chemistry
Physics
Zinken, zweven of drijven. Loran de HS Lab Physics
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer MS
HS
Other Chemistry
Biology
Physics
Why do Icebergs Float? Christopher Shively and Liza Bair K-5 Guided
Remote
Other
Lab
HW
Physics
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani HS Other Physics
Buoyancy Lesson Molly Hagan K-5 Guided Physics
Buoyancy and Density Jared Schmidt MS
HS
Lab Physics
Pool Cubes 2 - Buoyancy Dean Baird, Paul G. Hewitt HS
UG-Intro
Lab Physics
Fluids Lab Travis Brown HS Lab Physics
Buoyancy Lab Jeremy Wegner MS
HS
Lab
HW
Flottabilité et principe d'Archimède Takam Djambong HS
MS
Guided Physics
Perchè i corpi galleggiano Rosangela Mapelli HS Lab
Guided
Physics
Densidade e Empuxo no "Buoyancy" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales HS
Other
HW
Other
Guided
Physics
Earth Science
Other
Experiencia Educativa Principio Arquimedes, Fuerza Boyante y Densidad (Learning experience: Archimedes principle, Buoyant force & Density). Carmen Maldonado UG-Intro
HS
Guided
HW
Remote
Lab
Physics
Fuerza de Empuje, Densidad de Objetos y Fluidos Elvis Rivera HS
MS
Demo
Lab
Physics
Principio de Arquimedes daniel cruz ochoa MS Lab Physics

භාෂාව Download or Run Tips
Basque All Euskara Download Run now Flotagarritasuna
Chinese (China) All 中文 (中国) Download Run now 浮力
Chinese (Taiwan) All 中文 (台灣) Download Run now Buoyance 浮力
Croatian All hrvatski Download Run now density-and-buoyancy
Dutch All Nederlands Download Run now Drijven
Estonian All Eesti Download Run now Üleslükkejõud
Finnish All suomi Download Run now Noste
French All français Download Run now Poussée d'Archimède
Gallegan All Gallegan Download Run now Flotabilidade
Georgian All ქართული Download Run now ამომგდები ძალა
Haitian All Haitian Download Run now antren, Flotabilite
Hebrew All עברית Download Run now כושר ציפה
Hungarian All magyar Download Run now Felhajtóerő
Icelandic All íslenska Download Run now Flotkraftur
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Gaya Apung
Irish All Gaeilge Download Run now Snámhacht ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
Italian All italiano Download Run now galleggiabilità
Japanese All 日本語 Download Run now 浮力
Kannada All Kannada Download Run now ಪ್ಲವನತೆ(ಬಾಯನ್ಸಿ)
Kazakh All Kazakh Download Run now Архимед күші
Khmer All Khmer Download Run now ដំណោល
Korean All 한국어 Download Run now 부력
Kurdish (Turkey) All Kurdish (Turkey) Download Run now Seravêketin
Macedonian All македонски Download Run now Потисок
Marathi All मराठी Download Run now प्लावकता
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Архимедийн хүч
Persian All فارسی Download Run now شناوری
Polish All polski Download Run now Siła Wyporu
Portuguese All português Download Run now Impulsão
Portuguese (Brazil) All português (Brasil) Download Run now Flutuabilidade ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
Romanian All română Download Run now Flotabilitate
Russian All русский Download Run now Выталкивающая сила
Serbian All Српски Download Run now Потисак
Slovak All Slovenčina Download Run now Vztlak
Slovenian All Slovenščina Download Run now Vzgon
Swahili All Swahili Download Run now uelezi
Swedish All svenska Download Run now Flytkraft
Tamil All Tamil Download Run now நீரில் மிதக்கும் தன்மை
Thai All ไทย Download Run now การลอยตัวในของเหลว
Turkish All Türkçe Download Run now Kaldırma Kuvveti
Turkmen All Turkmen Download Run now Ýüzüjilik ukyby
Ukrainian All українська Download Run now Плавучість ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Sự nổi
අප්‍රිකානු All Afrikaans Download Run now Dryfvermoë
අමහරික් All Amharic Download Run now የመንሳፈፍ ሃይል
අරාබි All العربية Download Run now الطفوية (قابلية الطفو)
අරාබි (සෞදිඅරාබි) All العربية (السعودية) Download Run now الطفو
කැටලන් All català Download Run now Flotabilitat
ග්‍රීක් All Ελληνικά Download Run now Άνωση
චෙක් All čeština Download Run now Vztlak
ජර්මන් All Deutsch Download Run now Auftrieb
ඩැනිෂ් All Dansk Download Run now Opdrift
බල්ගේරියානු All български Download Run now Плаване
බෙලරුසියන් All беларускі Download Run now Выштурхваючая сіла
බොස්නියානු All Bosanski Download Run now Potisak
ස්පැනිෂ් All español Download Run now Flotación ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
ස්පැනිෂ්(පේරු) All español (Perú) Download Run now Flotabilidad
ස්පැනිෂ්(මෙක්සිකෝ) All español (México) Download Run now Flotabilidad ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Macromedia Flash 9 or later
OS X 10.9.5 or later
Macromedia Flash 9 or later
Macromedia Flash 9 or later

නිර්මාණ කණ්ඩායම තෙවන පාර්ශවීය පුස්තකාල අපගේ ස්තුතිය
 • Wendy Adams
 • Kelly Lancaster (lead)
 • Trish Loeblein
 • Chris Malley
 • Jonathan Olson (developer)
 • Archie Paulson
 • Kathy Perkins
 • Noah Podolefsky (interviewer)
 • Sam Reid (developer)
 • Carl Wieman
 • Away3D
 • Box2D