Malayalam (Malayalam)

Construtor de Área (HTML5) HTML പരപ്പളവ് നിര്‍മാണം (HTML5) Download Run now
Balançando (HTML5) HTML തുലനം ചെയ്യല്‍ (HTML5) Download Run now
Balões e Eletricidade Estática (HTML5) HTML ബലൂണുകളും സ്ഥിതവൈദ്യുതിയും (HTML5) Download Run now
Forças e Movimento: Noções Básicas (HTML5) HTML ബലവും ചലനവും : അടിസ്ഥാന പാഠങ്ങള്‍ (HTML5) Download Run now
Associe Frações (HTML5) HTML ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ തുല്യത കണ്ടെത്തല്‍ (HTML5) Download Run now
Laboratório de Força Gravítica (HTML5) HTML ഗുരുത്വാകര്‍ഷണ പരീക്ഷണശാല (HTML5) Download Run now
Lei de Ohm (HTML5) HTML ഓം നിയമം (HTML5) Download Run now
Resistência em um Fio (HTML5) HTML ചാലകത്തിന്റെ പ്രതിരോധം (HTML5) Download Run now

Simulações a traduzir para Malayalam

As simulações restantes podem ser traduzidas com o Tradutor PhET.