Strāvas un sprieguma noteikšana virknes un paralēlslēgumā


Download todos os arquivos em formato compactado (.zip)


Título Strāvas un sprieguma noteikšana virknes un paralēlslēgumā
Descrição Darbs paredzēts 9. klasei, mācoties par elektriskajām ķēdēm. Tas paredzēts skolēnu patstāvīgam darbam, secīgi izpildot darba uzdevumus. Mērķis: pilnveidot prasmi saslēgt elektrisko ķēdi pēc uzzīmētas shēmas un izskaidrot elektriskās strāvas plūšanas nosacījumus, veicot virtuālu laboratorijas darbu. Skolēnam sasniedzamie rezultāti: saslēdz virtuālu elektrisko ķēdi pēc dotās shēmas, analizē strāvas plūšanas nosacījumus, aprēķina spuldzes pretestību pēc Oma likuma ķēdes posmam.
Duração 30 min
Respostas Incluídas Não
Idioma Letão
Palavras-Chave Oma likums; strāvas plūšanas nosacījumi
Simulação(ões) Kit de Construção de Circuito (DC); Kit de Construção de Circuito (DC), Laboratório Virtual


Autor(es) Ieva Leja
Email para Contato atoparseks@gmail.com
Escola / Organização LU
Data de publicação 29/05/13
Data de atualização 29/05/13