Quantum Wave Interference, 2 Lasers, PhET, Worksheet


Download wszystkie pliki jako skompresowany .zip


Tytuł Quantum Wave Interference, 2 Lasers, PhET, Worksheet
Opis This is a 30 min worksheet related to two sources of light, two lasers, with different frequencies and wavelengths. The worksheet contains conceptual questions and simulation activities that will help students explore and connect the simulation to the concept and have a better understanding.
Przedmiot Fizyka
Poziom Gimnazjum, Liceum
Rodzaj Aktywność kierowana, Demonstracja, Laboratorium, Nauka zdalna, Praca domowa
Czas trwania 30 minut
Zawiera odpowiedzi Nie
Język angielski
Słowa kluczowe Interference, Lasers, Particles, Photons, Superposition, Wavelength
Symulacja(e) Kwatowa interferencja fal


Autorzy Solmaz Khodaeifaal
Szkoła / Organizacja Math Potentials
Data przesłania 21-06-26
Data zaktualizowana 21-06-26