Projectile Motion Experiment


Download wszystkie pliki jako skompresowany .zip


Tytuł Projectile Motion Experiment
Opis In this lab, we are going to study the projectile motion( the horizontal projectile and oblique projectile ) . we are going to verify that the time-of-flight of an object launched horizontally (horizontal projectile) does not vary as the initial velocity is varied, we will also verify that the horizontal component of the velocity (vx) of the projectile is constant during its motion . we will use Phet simulation .
Przedmiot Fizyka
Poziom Licencjat – wprowadzenie, Liceum
Rodzaj Aktywność kierowana, Laboratorium
Czas trwania 90 minut
Zawiera odpowiedzi Tak
Język angielski
Słowa kluczowe Trajectory, horizontal projectile, oblique projectile, velocity
Symulacja(e) Rzuty (HTML5)


Autorzy Salsabil Alsamman
Szkoła / Organizacja University Of Sharjah
Data przesłania 21-04-27
Data zaktualizowana 21-04-27