Capacitor_Lab_Basics _html_Remote_lab Złota gwiazdka oznacza wysokiej jakości działania oparte na dociekaniach, które są zgodne z wytycznymi projektowymi PhET.


Download wszystkie pliki jako skompresowany .zip

NIE proś o uprawnienia edycji materiałów Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tytuł Capacitor_Lab_Basics _html_Remote_lab
Opis This inquiry lab is designed for students to work individually remotely, but could also be used in class with groups. Learning Goals: Students will be able to: Identify the variables that affect the capacitance and how each affects the capacitance. Determine the relationships between charge, voltage, and stored energy for a capacitor. Relate the design of the capacitor system to its ability to store energy. Explain how to use a capacitor to light a bulb. Describe what happens as charge drains away from a capacitor into a light bulb
Przedmiot Fizyka
Poziom Licencjat – wprowadzenie, Liceum
Rodzaj Laboratorium, Nauka zdalna, Praca domowa
Zawiera odpowiedzi Nie
Język angielski
Słowa kluczowe capacitor, inquiry, rc circuits, remote
Symulacja(e) Kondensatory Lab: podstawy (HTML5), Obwody prądu stałego (HTML5)


Autorzy Trish Loeblein
Szkoła / Organizacja PhET
Data przesłania 20-04-07
Data zaktualizowana 20-04-07