Oriya (Oriya)

- HTML ଅମ୍ଳ-କ୍ଷାରୀୟ ଦ୍ରବଣ (HTML5) Download Run now
- HTML ସମତୁଲ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ (HTML5) Download Run now
- HTML Beer's Law Lab (HTML5) Download Run now
Bøying av lys (HTML5) HTML ଆଲୋକ ର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ (HTML5) Download Run now
Bygg eit atom (HTML5) HTML ପରମାଣୁ ତିଆରି କର (HTML5) Download Run now
- HTML ଗାଢତା (HTML5) Download Run now
- HTML ଫାରାଡେ ଙ୍କ ନିୟମ (HTML5) Download Run now
- HTML ବଳ ଓ ଗତି : ମୌଳିକ ଧାରଣା (HTML5) Download Run now
- HTML ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଓ କକ୍ଷ (HTML5) Download Run now
- HTML ଆଇସୋଟୋପ୍‍ ଓ ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ (HTML5) Download Run now
- HTML ଓମ୍‍ଙ୍କ ନିୟମ  (HTML5) Download Run now
- HTML pH ସ୍କେଲ୍ (HTML5) Download Run now
- HTML ପରିବାହି ର ପ୍ରତିରୋଧ (HTML5) Download Run now
Aggregattilstandar (HTML5) HTML ପଦାର୍ଥର ଅବସ୍ଥା (HTML5) Download Run now

Simuleringar som enno ikkje er omsette til Oriya

Dei simuleringane som er att kan omsetjast med PhET omsetjingsverktøy.