Din nettlesar manglar eigenskapar som blir kravde for å køyre HTML5-simuleringane våre. internett Explorer 9+ eller oppdaterte versjonar Firefox, Chrome og Safari er tilrådd.
Be an HTML5 Hero!

By converting our sims to HTML5, we make them seamlessly available across platforms and devices. Whether you have laptops, iPads, chromebooks, or BYOD, your favorite PhET sims are always right at your fingertips.

Become part of our mission today, and transform the learning experiences of students everywhere!

PhET Quick Tips

HTML5 Sims

N

Neuron