Etter skuletrinn Ungdomsskule

Screenshot of the simulation Addisjon av vektorar
Addisjon av vektorar
Screenshot of the simulation Aggregattilstandar
Aggregattilstandar
Screenshot of the simulation Alfanedbryting
Alfanedbryting
Screenshot of the simulation Arealbyggar
Arealbyggar
new-ribbon Screenshot of the simulation Brøk
Brøk
Screenshot of the simulation Bygg eit atom
Bygg eit atom
Screenshot of the simulation Bygg eit molekyl
Bygg eit molekyl
Screenshot of the simulation Bølgje på ein tråd
Bølgje på ein tråd
Screenshot of the simulation Bøying av lys
Bøying av lys
new-ribbon Screenshot of the simulation Energiformer og overgangar
Energiformer og overgangar
Screenshot of the simulation Energi i skateparken
Energi i skateparken
Screenshot of the simulation Fisjon
Fisjon
Screenshot of the simulation Grafisk framstilling av rette linjer
Grafisk framstilling av rette linjer
Screenshot of the simulation Krinsbyggjaren (kun likestraum)
Krinsbyggjaren (kun likestraum)
Screenshot of the simulation Krinsbyggjaren (kun likestraum), Virtuell lab
Krinsbyggjaren (kun likestraum), Virtuell lab
Screenshot of the simulation Krinsbyggjaren (likestraum og vekselstraum)
Krinsbyggjaren (likestraum og vekselstraum)
Screenshot of the simulation Krinsbyggjaren (likestraum og vekselstraum), Virtuell lab
Krinsbyggjaren (likestraum og vekselstraum), Virtuell lab
Screenshot of the simulation Kurvetilpassing
Kurvetilpassing
Screenshot of the simulation Lodd og fjører
Lodd og fjører
Screenshot of the simulation Molekyl og lys
Molekyl og lys
Screenshot of the simulation Naturleg utval
Naturleg utval
Screenshot of the simulation Pendelforsøk
Pendelforsøk
Screenshot of the simulation Spel om radioaktiv tidfesting
Spel om radioaktiv tidfesting
Screenshot of the simulation Under trykk
Under trykk
Screenshot of the simulation Graphing Lines
Graphing Lines
Screenshot of the simulation Circuit Construction Kit: DC
Circuit Construction Kit: DC
Screenshot of the simulation Circuit Construction Kit: DC - Virtual Lab
Circuit Construction Kit: DC - Virtual Lab
Screenshot of the simulation Under Pressure
Under Pressure
Screenshot of the simulation Area Model Algebra
Area Model Algebra
Screenshot of the simulation Area Model Decimals
Area Model Decimals
Screenshot of the simulation Area Model Multiplication
Area Model Multiplication
Screenshot of the simulation Arithmetic
Arithmetic
Screenshot of the simulation Balancing Act
Balancing Act
Screenshot of the simulation Balancing Chemical Equations
Balancing Chemical Equations
Screenshot of the simulation Balloons & Buoyancy
Balloons & Buoyancy
Screenshot of the simulation Balloons and Static Electricity
Balloons and Static Electricity
Screenshot of the simulation Battery-Resistor Circuit
Battery-Resistor Circuit
Screenshot of the simulation Battery Voltage
Battery Voltage
new-ribbon Screenshot of the simulation Blackbody Spectrum
Blackbody Spectrum
new-ribbon Screenshot of the simulation Build a Fraction
Build a Fraction
Screenshot of the simulation Buoyancy
Buoyancy
Screenshot of the simulation Capacitor Lab
Capacitor Lab
Screenshot of the simulation Capacitor Lab: Basics
Capacitor Lab: Basics
Screenshot of the simulation Charges and Fields
Charges and Fields
Screenshot of the simulation Collision Lab
Collision Lab
Screenshot of the simulation Color Vision
Color Vision
Screenshot of the simulation Concentration
Concentration
Screenshot of the simulation Density
Density
new-ribbon Screenshot of the simulation Diffusion
Diffusion
Screenshot of the simulation Eating & Exercise
Eating & Exercise
Screenshot of the simulation Electric Field Hockey
Electric Field Hockey
Screenshot of the simulation Energy Skate Park
Energy Skate Park
Screenshot of the simulation Equality Explorer
Equality Explorer
Screenshot of the simulation Equality Explorer: Basics
Equality Explorer: Basics
Screenshot of the simulation Equality Explorer: Two Variables
Equality Explorer: Two Variables
Screenshot of the simulation Estimation
Estimation
Screenshot of the simulation Expression Exchange
Expression Exchange
Screenshot of the simulation Faraday's Electromagnetic Lab
Faraday's Electromagnetic Lab
Screenshot of the simulation Faraday's Law
Faraday's Law
Screenshot of the simulation Forces in 1 Dimension
Forces in 1 Dimension
Screenshot of the simulation Forces and Motion
Forces and Motion
Screenshot of the simulation Forces and Motion: Basics
Forces and Motion: Basics
Screenshot of the simulation Fraction Matcher
Fraction Matcher
new-ribbon Screenshot of the simulation Fractions: Equality
Fractions: Equality
new-ribbon Screenshot of the simulation Fractions: Mixed Numbers
Fractions: Mixed Numbers
Screenshot of the simulation Friction
Friction
Screenshot of the simulation Function Builder
Function Builder
Screenshot of the simulation Function Builder: Basics
Function Builder: Basics
new-ribbon Screenshot of the simulation Gases Intro
Gases Intro
Screenshot of the simulation Gas Properties
Gas Properties
Screenshot of the simulation Generator
Generator
Screenshot of the simulation Geometric Optics
Geometric Optics
Screenshot of the simulation Glaciers
Glaciers
Screenshot of the simulation Graphing Quadratics
Graphing Quadratics
Screenshot of the simulation Graphing Slope-Intercept
Graphing Slope-Intercept
Screenshot of the simulation Gravity And Orbits
Gravity And Orbits
Screenshot of the simulation Gravity Force Lab
Gravity Force Lab
Screenshot of the simulation The Greenhouse Effect
The Greenhouse Effect
Screenshot of the simulation Isotopes and Atomic Mass
Isotopes and Atomic Mass
Screenshot of the simulation John Travoltage
John Travoltage
Screenshot of the simulation Ladybug Motion 2D
Ladybug Motion 2D
Screenshot of the simulation Lasers
Lasers
Screenshot of the simulation Lunar Lander
Lunar Lander
Screenshot of the simulation Magnet and Compass
Magnet and Compass
Screenshot of the simulation Magnets and Electromagnets
Magnets and Electromagnets
new-ribbon Screenshot of the simulation Masses and Springs: Basics
Masses and Springs: Basics
Screenshot of the simulation Maze Game
Maze Game
Screenshot of the simulation Membrane Channels
Membrane Channels
Screenshot of the simulation Microwaves
Microwaves
Screenshot of the simulation Molecule Shapes: Basics
Molecule Shapes: Basics
Screenshot of the simulation Motion in 2D
Motion in 2D
Screenshot of the simulation The Moving Man
The Moving Man
Screenshot of the simulation Ohm's Law
Ohm's Law
Screenshot of the simulation pH Scale
pH Scale
Screenshot of the simulation pH Scale: Basics
pH Scale: Basics
Screenshot of the simulation Plate Tectonics
Plate Tectonics
Screenshot of the simulation Plinko Probability
Plinko Probability
Screenshot of the simulation Projectile Motion
Projectile Motion
Screenshot of the simulation Proportion Playground
Proportion Playground
Screenshot of the simulation Radio Waves & Electromagnetic Fields
Radio Waves & Electromagnetic Fields
Screenshot of the simulation Ramp: Forces and Motion
Ramp: Forces and Motion
Screenshot of the simulation Reactants, Products and Leftovers
Reactants, Products and Leftovers
Screenshot of the simulation Resistance in a Wire
Resistance in a Wire
Screenshot of the simulation Ladybug Revolution
Ladybug Revolution
Screenshot of the simulation Signal Circuit
Signal Circuit
Screenshot of the simulation Salts & Solubility
Salts & Solubility
Screenshot of the simulation Sound
Sound
Screenshot of the simulation Sugar and Salt Solutions
Sugar and Salt Solutions
Screenshot of the simulation Torque
Torque
Screenshot of the simulation Unit Rates
Unit Rates
new-ribbon Screenshot of the simulation Wave Interference
Wave Interference