Conservation of mechanical energy.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Conservation of mechanical energy.
Omtale Students will learn about the conservation of mechanical energy, and relationship between kinetic/potential energy.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Kinetic/Potential energy, Mechanical energy, conservative and non conservative force.
Simuleringar Energi i skateparken (HTML5)


Forfattarar Mohammad Rahi
Skule / Organisasjon University of Sharjah
Lasta opp 22.11.20
Oppdatert 22.11.20