Visual Nucleosynthesis [Basic High School]


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Visual Nucleosynthesis [Basic High School]
Omtale Build atoms in simulator, then copy/paste resulting atoms on powerpoint slides to visualize basic Nucleosynthesis reactions.
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Vidaregåande skule
Type Guided Activity, Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Carbon, Fusion, Helium, Hydrogen, Nitrogen, Nuclear, Oxygen, Powerpoint, Visual
Simuleringar Bygg eit atom (HTML5)


Forfattarar Blake Wiehe
Skule / Organisasjon Red Canyon High School
Lasta opp 21.11.18
Oppdatert 21.11.18