Momentum Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Momentum Lab
Omtale Using a step by step approach to have the learner discover the law of conservation of momentum
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskule
Type Lab
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord law of conservation of momentum, momentum
Simuleringar Collision Lab


Forfattarar Jim Hewitt
Skule / Organisasjon John F. Kennedy Middle School
Lasta opp 16.11.18
Oppdatert 16.11.18