CCSS Math Alignment with Sims


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel CCSS Math Alignment with Sims
Omtale This document includes a table with all math phet sims and the common core standards that can be addressed using the sim.
Emne Matematikk
Nivå Barneskule, Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Anna
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord CCSS, alignment, common core, math
Simuleringar Arealbyggar (HTML5), Arithmetic (HTML5), Arithmetic, Build a Fraction, Estimation, Expression Exchange (HTML5), Fraction Matcher (HTML5), Fraction Matcher, Fractions Intro, Function Builder (HTML5), Function Builder: Basics (HTML5), Graphing Lines (HTML5), Grafisk framstilling av rette linjer, Equation Grapher, Graphing Slope-Intercept (HTML5), Least-Squares Regression (HTML5), Make a Ten (HTML5), Plinko Probability (HTML5), Plinko Probability, Proportion Playground (HTML5), Trig Tour (HTML5), Unit Rates (HTML5), Addisjon av vektorar


Forfattarar Amanda McGarry
E-post for kontakt amanda.mcgarry@colorado.edu
Skule / Organisasjon PhET
Lasta opp 14.08.17
Oppdatert 14.08.17