Laboratorio de Péndulo Simple


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Laboratorio de Péndulo Simple
Omtale
Emne Fysikk, Matematikk
Nivå Mastergrad og doktorgradsnivå, Ungdomsskule
Type Demonstrasjon, Lab, Lekser
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk Spanish (Colombia)
Nøkkelord laboratorio, movimiento pendular, péndulo, periodo
Simuleringar Pendulum Lab


Forfattarar Leonardo Correa
E-post for kontakt ietalleo@hotmail.com
Skule / Organisasjon Institucion Educativa Tecnico Agropecuaria De Luruaco
Lasta opp 13.04.14
Oppdatert 13.04.14