Membrane Diffusion


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Membrane Diffusion
Omtale
Emne Biologi
Nivå Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Lab, Lekser, Omgrepsspørsmål
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Diffusion, Osmosis
Simuleringar Membrane Channels


Forfattarar Christopher Link
E-post for kontakt clink@hazelwoodschools.org
Skule / Organisasjon Central High School
Lasta opp 18.09.12
Oppdatert 26.09.12