Relative Density - sink or float A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.Tittel Relative Density - sink or float
Omtale Done to enhance concept after basic measuring and calculating is complete
Emne Anna, Fysikk, Kjemi
Nivå Ungdomsskule
Type Lab, Lekser
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord density
Simuleringar Density


Forfattarar Jackie Esler
E-post for kontakt jacqueline.esler@bvsd.org
Skule / Organisasjon Boulder Valley School District
Lasta opp 17.06.11
Oppdatert 16.05.14