Shine a Light


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Shine a Light
Omtale Investigate the nature of the photoelectric effect and determine the work function of an unknown metal
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord AP Physics B, Conceptual Physics Tech Lab, NGSS, Phyz
Simuleringar Photoelectric Effect


Forfattarar Dean Baird, Paul G. Hewitt
E-post for kontakt dean@phyz.org
Skule / Organisasjon Rio Americano High School
Lasta opp 07.05.11
Oppdatert 19.10.14