Instruction set in Photoelectric Expt.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Instruction set in Photoelectric Expt.
Omtale
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Lab
Inneheld svar Ja
Språk English
Nøkkelord Learning through simulation
Simuleringar Photoelectric Effect


Forfattarar Pravin Joshi
E-post for kontakt skycom.nsk@gmail.com
Skule / Organisasjon HPT/RYK College
Lasta opp 02.11.09
Oppdatert 19.05.14