Nuclear Processes A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Nuclear Processes
Omtale
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord alpha, beta, decay, fission, half life, nuclear, uranium
Simuleringar Alfanedbryting, Betanedbryting, Fisjon


Forfattarar Phil Cook
E-post for kontakt chemteacherphil@gmail.com
Skule / Organisasjon Culver Academies
Lasta opp 28.04.10
Oppdatert 02.05.10