Glaciers Earth Science A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Glaciers Earth Science
Omtale
Emne Geofag
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord climate, glacier
Simuleringar Glaciers


Forfattarar Ryan Tucek
E-post for kontakt tucekr@penntrafford.org
Skule / Organisasjon PTHS
Lasta opp 15.10.08
Oppdatert 06.06.09