Greenhouse Effect


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.Tittel Greenhouse Effect
Omtale
Emne Geofag
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord climate, global warming
Simuleringar The Greenhouse Effect


Forfattarar Kayne Spooner
E-post for kontakt kspoonerfish@aol.com
Skule / Organisasjon Evergreen High School
Lasta opp 17.09.07
Oppdatert 22.10.10