Diffusie


Download alle bestanden zijn zipbestanden


Titel Diffusie
Beschrijving Zoek het verband tussen diffusiesnelheid en molaire massa voor gassen. De diffusiesnelheid wordt bekomen door het verschil te nemen van het aantal moleculen.
Onderwerp Biologie, Chemie, Fysica
Niveau Hoger secundair onderwijs
Type Huiswerk, Labo
Duur 30 minuten
Antwoorden inbegrepen Ja
Taal Nederlands
Sleutelwoorden diffusie van gassen, diffusiesnelheid, molaire massa, wet van Graham
Simulatie(s) Diffusie (HTML5)


Auteur(s) Roland Van Kerschaver
Emailadres roland.van.kerschaver@skynet.be
School Royal Atheneum Bruges
Datum waarop ingediend 20-11-19
Datum waarop aangepast 20-11-19