Build a Molecule

Denne simuleringen har ikke blitt oversatt til dette språket. Du kan allikevel starte den engelske versjonen nedenfor.

Build a Molecule Skjermbilde Last ned Innbygging
 • Molekylformel
 • Molecular Structure
 • Isomers
Java Logo Original simulering og oversettelser

Innhold

 • Molekylformel
 • Molecular Structure
 • Isomers
 • Molekyler

Beskrivelse

Start med atomer og se hvor mange molekyler du kan bygge. Lag en samling av molekylene og se dem i 3D!

Eksempel på læringsmål

 • Beskriv forskjellene mellom et atom og et molekyl.
 • Lag enkle molekyler av atomer.
 • Bli klar over at de senkede tallene i en molekylformel forteller hvor mange av det atomet det er i molekylet.
 • Bli klar over at koeffisienten angir det totale antall molekyler.
 • Forbind vanlige molekylnavn med flere representasjonsmåter.
Versjon 1.0.2

Aktiviteter sendt inn av lærere

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

Designteam Tredjepartsbiblioteker Takk til
 • Denzell Barnett (lead developer)
 • Amy Rouinfar (lead designer)
 • Christine Denison
 • Kelly Lancaster
 • Emily B. Moore
 • Jonathan Olson
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • base64-js-1.2.0.js
 • es6-promise-1e68dc.auto.min.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • mdn-array-from-polyfill.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js
 • three-r104.js