Potential Energy of A Spring (Elastic Potential Energy)


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Potential Energy of A Spring (Elastic Potential Energy)
Beskrivelse This guided activity aims to: 1. Determine the relationship between the spring force and elongation/compression of the spring 2. Calculate the work done in stretching/compressing a spring 3. Introduce the concept of elastic potential energy.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Guided Activity, Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Elastic Potential Energy, Hooke's Law
Simuleringer Hooks lov (HTML5)


Forfattere Ferdinand Bautista
Skole / Organisasjon Manila Science High School
Lastet opp 10.04.21
Oppdatert 10.04.21