projectile motion worksheet


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel projectile motion worksheet
Beskrivelse A lab worksheet about projectile motion, depending on 3 objectives 1. To show that the time of flight of a horizontal projectile is independent of its initial speed.2. To verify that the horizontal component of the velocity (vx) of the projectile is constant during its motion. 3.To study the relationship between the angle of the projectile and its angle. ii- To find the acceleration of gravity gexp
Emne Fysikk
Nivå Student - avansert (bachelor), Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab, Lekser, Multiple-Choice Concept Questions, Remote Learning
Varighet 120 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord acceleration, free fall, motion, projectile motion, range, speed, time, velocity
Simuleringer Prosjektilbevegelse (HTML5), Projectile Motion


Forfattere Lara Bayan Ahmad
Skole / Organisasjon University of Sharjah
Lastet opp 01.04.21
Oppdatert 01.04.21