Grade 4 Changing Energy


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Grade 4 Changing Energy
Beskrivelse
Emne Fysikk
Nivå Barneskole
Type Guided Activity
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord CER, Grade 4, NGSS, energy, energy transfer
Simuleringer Energiformer og overganger (HTML5)


Forfattere Wendy Smith
Skole / Organisasjon Hong Kong International School
Lastet opp 09.04.20
Oppdatert 20.10.23