Diffusie


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Diffusie
Beskrivelse Zoek het verband tussen diffusiesnelheid en molaire massa voor gassen. De diffusiesnelheid wordt bekomen door het verschil te nemen van het aantal moleculen.
Emne Biologi, Fysikk, Kjemi
Nivå Videregående skole
Type Lab, Lekser
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Ja
Språk Dutch
Nøkkelord diffusie van gassen, diffusiesnelheid, molaire massa, wet van Graham
Simuleringer Diffusjon (HTML5)


Forfattere Roland Van Kerschaver
E-post for kontakt roland.van.kerschaver@skynet.be
Skole / Organisasjon Royal Atheneum Bruges
Lastet opp 20.11.19
Oppdatert 20.11.19