Seeing In Color Simulation


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Seeing In Color Simulation
Beskrivelse
Emne Biologi
Nivå Barneskole
Type Guided Activity, Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Bulb, Color, Light, Particles, Sight, Simulation
Simuleringer Fargesyn (HTML5)


Forfattere Bobby Fallarino
Skole / Organisasjon Hunter College
Lastet opp 13.04.19
Oppdatert 13.04.19