Võnkering


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Võnkering
Beskrivelse
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab, Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk Estonian
Nøkkelord Võnkering, induktiivsus, kondensaator, mahtuvus, periood, pool, sagedus
Simuleringer Kretsbyggeren (likestrøm og vekselstrøm)


Forfattere Siim Tõkke
E-post for kontakt siim-tokke@hotmail.com
Skole / Organisasjon Vanalinna Hariduskolleegium
Lastet opp 23.10.18
Oppdatert 23.10.18