Beaded Factors A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Beaded Factors
Beskrivelse Students use the bead patterns in Proportion Playground to discover how factors, and specifically the GCF, are related to the patterns possible.
Emne Matematikk
Nivå Barneskole, Ungdomsskole
Type Guided Activity
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord GCF, LCM, factors, multiples
Simuleringer Proportion Playground (HTML5)


Forfattere Heather Politi
E-post for kontakt heather.politi@bvsd.org
Skole / Organisasjon BVSD
Lastet opp 08.06.18
Oppdatert 08.06.18