Buoyancy Lesson


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Buoyancy Lesson
Beskrivelse In this lesson students will learn the roles gravity and buoyancy play in determining whether an object will sink or float.
Emne Fysikk
Nivå Barneskole
Type Guided Activity
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Buoyancy
Simuleringer Buoyancy


Forfattere Molly Hagan
E-post for kontakt molly.s.hagan@gmail.com
Skole / Organisasjon Hunter College
Lastet opp 27.03.17
Oppdatert 27.03.17