Photoelectric Effect Phet Worksheet (AP Physics 2)


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Photoelectric Effect Phet Worksheet (AP Physics 2)
Beskrivelse Worksheet for AP Physics 2. It provides instructions to guide students through Phet Photoelectric effect simulation investigation. It can be used as homework assignment or classwork.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord AP, Effect, Photoelectric
Simuleringer Fotoelektrisk Effekt


Forfattere Yau-Jong Twu
E-post for kontakt yjtwu@pgcps.org
Skole / Organisasjon Eleanor Roosevelt High School, pgcps
Lastet opp 12.02.16
Oppdatert 12.02.16