Faraday- The E part of Eintstein's Big Idea


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.Tittel Faraday- The E part of Eintstein's Big Idea
Beskrivelse An introduction to the basics of magnetism and electromagnetism. I used this after watching the show "Einstein's Big Idea" referencing the parts with Michael Faraday
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Faraday, electromagnetism
Simuleringer Faraday's Electromagnetic Lab


Forfattere Daniel Nieman
E-post for kontakt dnieman@ursulineacademy.org
Skole / Organisasjon Ursuline Academy
Lastet opp 22.05.15
Oppdatert 22.05.15