Online Quiz for Build An Atom A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Online Quiz for Build An Atom
Beskrivelse Online quiz/tutorial for Build An Atom, created with Articulate Storyline software. Use this after playing with the sim.
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Ja
Språk English
Nøkkelord atoms, chemistry
Simuleringer Bygg et atom


Forfattere Kim Miller
E-post for kontakt kstar137@gmail.com
Skole / Organisasjon Science Class Online
Lastet opp 18.02.15
Oppdatert 18.05.15