Construyendo algunos átomos


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Construyendo algunos átomos
Beskrivelse
Emne Kjemi
Nivå Ungdomsskole
Type Demonstrasjon
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk Spanish
Nøkkelord átomo, 4eso, electrón, neutrón, protón, química
Simuleringer Bygg et atom (HTML5), Bygg et atom


Forfattere Félix A. Gutiérrez Múzquiz
E-post for kontakt fagm52@gmail.com
Skole / Organisasjon IES Élaios
Lastet opp 06.11.14
Oppdatert 02.02.18