Electric Field Hockey Using Coulomb's Law A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Electric Field Hockey Using Coulomb's Law
Beskrivelse In this lesson, students apply their knowledge of Coulomb's Law to master the levels on the Electric Field Hockey sim. Students will also recognize that that charges exert forces, both attractive and repulsive.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord attraction, charges, coulomb's law, repulsion
Simuleringer Elektrisk landhockey


Forfattere Elyse Zimmer
Skole / Organisasjon KIPP Houston Public Schools
Lastet opp 21.07.14
Oppdatert 21.07.14