The Ramp Mechanical Advantage and Efficiency


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel The Ramp Mechanical Advantage and Efficiency
Beskrivelse This is a lab on calculating Ideal and Actual Mechanical Advantage of an inclined plane. It also asks students to calculate the efficiency of the ramp system.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Efficiency, Mechanical Advantage, Physical Science, Physics, Simple Machines, Work
Simuleringer Rampa


Forfattere Tim Perry
E-post for kontakt phethelp@colorado.edu
Skole / Organisasjon Sterling Montessori
Lastet opp 01.11.13
Oppdatert 01.11.13